Skauen 4H-Gård

Skauen 4H-gård tar imot besøk av 4H-klubber, barnehager, skoleklasser og andre grupper. På våren er det sauer med lam man kan beskue. Man kan også lære om karding og spinning av ull m.m. Det er anledning til å spise medbragt mat og drikke. Det arrangeres et "Saueslepp" en gang på våren, og " Gøy på landet" på høsten. Følg med på bloggen for nærmere annonsering. 

  • Etter avtale kan 4H-klubber eller andre gjøre avtale om eget grønnsaksfelt (prosjekt). 
  • 4H-klubber kan ha sine klubbmøter eller andre arrangement  etter avtale. 
  • Familiegrupper kan gjøre avtaler om besøk gjennom året. 

Det kan også sendes forespørsel om pris og annen info via vår Facebookside.