SKOKLEFALL

Det hender vi fortsatt omtaler 3.juni som «skoklefall». På denne dagen ble arbeidshestene spent fra sjekene etter våronna og sluppet på beite frem til høyonna startet. Jeg husker godt at min far og hans onkel Frank snakka om dette, at det var om å gjøre å bli ferdig med våronna til denne datoen. I våre dager har vi traktorer og større maskiner som gjør tungjobbene for oss, og hvis været står oss bi, så er vi ferdig lenge før.

 Men i grønnsaksfeltet et det mindre forhold, så vi bruker for det meste en liten håndsåmaskin, og noe blir til og med sådd for hånd. Vi starter når jordtemperaturen høy nok, som regel i midten av mai. I begynnelsen av juni er det tid for å så bønnene. I år ble jeg akkurat ferdig til skoklefall. Jeg ser at det spirer litt dårlig, og vi må nå kjøre på med vanning for å få bedre spiring.

Ugraset spirer bra, og de polske jentene er i full gang med luking allerede.  Det betyr at vi er i rute.

Vi satser på selvplukkoppstart i midten av august i år også. Håper å se mange her da i noen hektiske høstuker.